บุคลากรภายใน
บุคลากรภายนอก
หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งานในระบบ MIS ลืมรหัสผ่าน


Untitled Document
ตาราง การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ วันสิ้นสุดการส่งวาระการประชุม วันที่ประชุม ประเภทการประชุม สถานที่ประชุม
 
แนะนำให้ใช้ Internet Explorer 10
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4240 หมายเลขภายใน 1246

V 2.0