บุคลากรภายใน
บุคลากรภายนอก
หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งานในระบบ MIS ลืมรหัสผ่าน


Untitled Document
ตาราง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ วันสิ้นสุดการส่งวาระการประชุม วันที่ประชุม ประเภทการประชุม สถานที่ประชุม
16/2560 20 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
13/2560 12 กรกฏาคม 2560 18 กรกฏาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
12/2560 28 มิถุนายน 2560 4 กรกฏาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
11/2560 14 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
10/2560 31 พฤษภาคม 2560 6 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
9/2560 17 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
8/2560 3 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
7/2560 5 เมษายน 2560 11 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
6/2560 22 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
5/2560 8 มีนาคม 2560 14 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
4/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
2/2560 25 มกราคม 2560 31 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
1/2560 11 มกราคม 2560 17 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม 1
 
แนะนำให้ใช้ Internet Explorer 10
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4240 หมายเลขภายใน 1246

V 2.0